Search results

 1. ŠMATLÁKOVÁ, Ľubica. Nation branding ako strategický nástroj pri vytváraní jednotnej prezentácie štátu - príklad Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Cséfalvayová. Bratislava, 2016. 75 s.
  book

  book

 2. ČELKOVÁ, Veronika. Obchodná diplomacia a jej úloha v rámci Medzinárodnej obchodnej komory : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Cséfalvayová. Bratislava, 2016. 74 s.
  book

  book

 3. JUROVČÍKOVÁ, Mária. Diplomacia vodných zdrojov: nástroj pri predchádzaní a riešení medzinárodných konfliktov o vodné zdroje : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Cséfalvayová. Bratislava, 2016. 102 s.
  book

  book

 4. GREGOVÁ, Daniela. SACR, vízie cestovného ruchu na Slovensku a konkurencieschopnosť v priestore štátov V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Cséfalvayová. Bratislava, 2016. 59 s.
  book

  book

 5. CIRJAKOVÁ, Natália. Jednotná prezentácia štátu z pohľadu krajín V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Cséfalvayová. Bratislava, 2016. 68 s.
  book

  book

 6. KOTRISOVÁ, Anna. Fenomén odlevu mozgov v podmienkach Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Cséfalvayová. Bratislava, 2016. 93 s.
  book

  book

 7. VANČOVÁ, Zuzana. Determinanty zahraničného obchodu Dominikánskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Cséfalvayová. Bratislava, 2016. 62 s.
  book

  book

 8. BADINKOVÁ, Martina. Postavenie čínskych investícií v Ázii : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Cséfalvayová. Bratislava, 2016. 71 s.
  book

  book

 9. VÍGLAŠOVÁ, Lucia. Význam užšej spolupráce krajín V4 v kontexte Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Cséfalvayová. Bratislava, 2016. 73 s.
  book

  book

 10. JAKUBKOVIČOVÁ, Petra. Vplyv vodných zdrojov na medzinárodné vzťahy v regióne strednej Ázie : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Cséfalvayová. Bratislava, 2016. 68 s.
  book

  book