Search results

  1. KRENICKÁ, Mária. Analýza zmien v účtovných pravidlách nadnárodnej a národnej úpravy účtovníctva podmienených vplyvom finančnej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2011. 68 s.
    book

    book

  2. KRENICKÁ, Mária. Bilančná politika podnikateľských subjektov v SR : bakalárska práca. Škol. Renáta Szászová. Bratislava, 2009. 35 s.
    book

    book