Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0030946^"
 1. BUTVINOVÁ, Silvia. Outsourcing a offshoring podnikateľských činností : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Badáňová. Bratislava, 2013. 47 s.
  book

  book

 2. BADÁŇOVÁ, Lucia - THOMASOVÁ, Elena. Outsourcing v praxi slovenských podnikov. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2013. ISSN 1337-0510, 2013, roč. 8, č. 20, s. 28-36.
  article

  article

 3. BADÁŇOVÁ, Lucia - THOMASOVÁ, Elena. Use of Outsourcing in Practice of Slovak Companies. In International Journal of Economics, Finance and Management Sciences. - New York : Science Publishing Group, 2013. ISSN 2326-9561, 2013, vol. 1, no. 1, pp. 43-53 online.
  article

  article

 4. BADÁŇOVÁ, Lucia - THOMASOVÁ, Elena. Postup úspešného zavedenia outsourcingu podnikateľských procesov. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1336-3301, 2012, roč. 9, č. 3, s. 38-50. VEGA 1/0466/11. 1/0466/11, VEGA, Krízový manažment podniku.
  article

  article

 5. BADÁŇOVÁ, Lucia. Využívanie outsourcingu podnikových procesov v praxi : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Thomasová. Bratislava, 2012. 128 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. MOLNÁROVÁ, Erika. Outsourcing vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Badáňová. Bratislava, 2012. 47 s.
  book

  book

 7. KUKUČKOVÁ, Božena. Prínos aplikácie outsourcingu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Badáňová. Bratislava, 2012. 46 s.
  book

  book

 8. MIKOLAJOVÁ, Simona. Outsourcing logistiky v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Badáňová. Bratislava, 2012. 64 s.
  book

  book

 9. GARAIOVÁ, Zuzana. Outsourcing logistiky v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Badáňová. Bratislava, 2012. 46 s.
  book

  book

 10. BADÁŇOVÁ, Lucia. Outsourcing ako projekt. In Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0, [S. 1-7]. PMVP 2318163.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.