Search results

 1. GUBOVÁ, Klaudia et al. Importance of stakeholder groups in pursuit of sustainable development of manufacturing companies. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 1, s. 154-157 online. VEGA 1/0305/15.
  article

  article

 2. JANKUROVÁ, Andrea - LJUDVIGOVÁ, Ivana - GUBOVÁ, Klaudia. Research of the nature of leadership activities. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Economics & Sociology : Journal of Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2306-3459, 2017, vol. 10, no. 1, pp. 135-151 online. ITMS 26210120047.
  article

  article

 3. BIELA, Alexandra. Hodnotenie miery kvality poskytovaných služieb vybraného podniku súkromného sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 65 s.
  book

  book

 4. BORDÁČ, Peter. Nákupná logistika pre automobilový priemysel : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 58 s.
  book

  book

 5. KYJACOVÁ, Barbora. Zmapovanie využitia transportu v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 71 s.
  book

  book

 6. KRÁLIKOVÁ, Lenka. Inovačný potenciál podnikov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 75 s.
  book

  book

 7. SIVIČEKOVÁ, Veronika. Licenčné obchodovanie ako rozhodovací proces v manažmente inovácií : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 77 s.
  book

  book

 8. SMATANA, Miroslav. Smerovanie výrobnej logistiky : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 55 s.
  book

  book

 9. BOGNÁROVÁ, Dominika. Environmentálne inovácie ako impulz podnikania v súčasnom podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 61 s.
  book

  book

 10. GUBOVÁ, Klaudia - BOOROVÁ, Brigita - RICHNÁK, Patrik. Využitie tvorivých expertných metód pri zlepšení prognózovania a strategického plánovania. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 199-209 online. FOR_V4 21520129.
  article

  article