Search results

  1. VILÍMOVÁ, Linda. Bankové produkty vo financovaní investičných zámerov podnikovej sféry : diplomová práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2011. 85 s.
    book

    book

  2. VILÍMOVÁ, Linda. Investičné a finančné rozhodovanie podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Škol. Kristína Jančovičová. Bratislava, 2009. 54 s.
    book

    book