Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0032656^"
  1. TOMANOVÁ, Anna - SEDLÁČKOVÁ NOVÁK, Alena. Ku kritike politiky verejno-súkromných partnerstiev. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 2, s. 192-201.
    article

    article

  2. SEDLÁČKOVÁ NOVÁK, Alena. Ekonomická regulácia letísk a smerovanie EÚ. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. ISSN 1210-0978, 2009, roč. 17, č. 3-4, s. 13-15.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.