Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0033407^"
  1. ŠTARKOVÁ, Silvia. Zásady poctivého obchodného styku. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 23-24, s. 428-436.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.