Search results

Records found: 70  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0033720^"
 1. ŠUBOVÁ, Nikola - MURA, Ladislav - BULECA, Ján. Determinants of Household Financial Vulnerability: Evidence from Selected EU countries. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 3, pp. 186–207.
  article

  article

 2. MURA, Ladislav. Inovatívne podniky a Start-up iniciatívy. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2021. ISSN 1337-7094, 2021, č. 44, s. 34-38.
  article

  article

 3. Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment. International Scientific Conference. Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment : Abstracts Proceedings from International Scientific Conference. Reviewers: Helena Chládková, Tomáš Peráček, Tibor Zsigmond. 1st Edition. Bratislava : Pan-European University, 2021. 41 s. ISBN 978-80-89453-93-1.
  book

  book

 4. VOKOUNOVÁ, Dana. Triedime odpad dostatočne? In Aplikácia princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku : zborník vedeckých prác II z projektu VEGA 1/0705/19. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISBN 978-80-557-1920-7, s. 185-195 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 5. SEBESTYÉN, František. Optimization of the Process of Selling the Service to Service Providers Through Intermediary Companies. In Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment. International Scientific Conference. Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment : Abstracts Proceedings from International Scientific Conference. - Bratislava : Pan-European University, 2021. ISBN 978-80-89453-93-1, pp. 30.
  article

  article

 6. MOLITORIS, Ľudovít. Rational Action As a Determinant of Investment Strategy Choice. In Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment. International Scientific Conference. Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment : Abstracts Proceedings from International Scientific Conference. - Bratislava : Pan-European University, 2021. ISBN 978-80-89453-93-1, pp. 22.
  article

  article

 7. JUSKO, Ľubor. Management Models of Business Succession. In Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment. International Scientific Conference. Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment : Abstracts Proceedings from International Scientific Conference. - Bratislava : Pan-European University, 2021. ISBN 978-80-89453-93-1, pp. 11.
  article

  article

 8. GAJDOVÁ, Denisa. Identification of Cultural Creative Clusters Within Business Environment. In Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment. International Scientific Conference. Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment : Abstracts Proceedings from International Scientific Conference. - Bratislava : Pan-European University, 2021. ISBN 978-80-89453-93-1, pp. 6. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 9. BÉREŠOVÁ, Juliana. Factors Determining Countries' Innovation Performance. In Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment. International Scientific Conference. Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment : Abstracts Proceedings from International Scientific Conference. - Bratislava : Pan-European University, 2021. ISBN 978-80-89453-93-1, p. 3 online.
  article

  article

 10. MURA, Ladislav - HAJDUOVÁ, Zuzana. Small and Medium Enterprises in Regions - Empirical and Quantitative Approach. In Insights into Regional Development. - Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2669-0195, 2021, vol. 3, no. 2, pp. 252-266 online. VEGA 1/0813/19, GAAA 5-5/2020, VEGA 1/0240/20.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.