Search results

 1. ŽÁČKOVÁ, Mária. Podľa potreby riešia fluktuáciu : skúsenosti zo zasadnutí stabilizačnej komisie. In Kablo : časopis pracujúcich koncernového podniku Kablo, Bratislava, 1982, roč. 10, č. 8, s. 7.
  article

  article

 2. ŽÁČKOVÁ, Mária. Fluktuácia v štvrtom štvrťroku 1981. In Kablo : časopis pracujúcich koncernového podniku Kablo, Bratislava, 1982, roč. 10, č. 5, s. 9.
  article

  article

 3. SYNAK, Dušan - ŽÁČKOVÁ, Mária. Kolektív na vysokej úrovni : viac pozornosti technickému rozvoju. In Kablo : časopis pracujúcich koncernového podniku Kablo, Bratislava, 1982, roč. 10, č. 15.
  article

  article

 4. ŽÁČKOVÁ, Mária. Analýza fluktuácie za rok 1981. In Kablo : časopis pracujúcich koncernového podniku Kablo, Bratislava, 1982, roč. 10, č. 6, s. 6-7.
  article

  article

 5. ŽÁČKOVÁ, Mária. Pozornosť adaptácii pracovníkov : skúsenosti z realizácie "Projektu". In Kablo : časopis pracujúcich koncernového podniku Kablo, Bratislava, 1982, roč. 10, č. 12.
  article

  article

 6. ŽÁČKOVÁ, Mária. Pozor na negatívne tendencie fluktuácie. In Kablo : časopis pracujúcich koncernového podniku Kablo, Bratislava, 1982, roč. 10, č. 17, s. 1.
  article

  article

 7. ŽÁČKOVÁ, Mária. Podľa potreby riešia fluktuáciu : skúsenosti zo zasadnutí stabilizačnej komisie. In Kablo : časopis pracujúcich koncernového podniku Kablo, Bratislava, 1982, roč. 10, č. 8.
  article

  article

 8. SYNAK, Dušan - ŽÁČKOVÁ, Mária. Kolektív na vysokej úrovni. In Kablo : časopis pracujúcich koncernového podniku Kablo, Bratislava, 1982, roč. 10, č. 16.
  article

  article

 9. ŽÁČKOVÁ, Mária. Pozornosť adaptácii pracovníkov : analýza fluktuácie za 1. štvrťrok 1982. In Kablo : časopis pracujúcich koncernového podniku Kablo, Bratislava, 1982, roč. 10, č. 11.
  article

  article

 10. ŽÁČKOVÁ, Mária. Čo nám hovorí fluktuácia ? In Kablo : časopis pracujúcich koncernového podniku Kablo, Bratislava, 1981, roč. 9, č. 17, s. 1.
  article

  article