Search results

 1. KAŠČÁK, Ľuboš et al. Clinching - an innovative trend in joining of combined materials in car body production. - Registrovaný: SCOPUS. In International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering. Materials science forum : International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering : High Tatras, Slovakia, 23 October - 24 October, 2014. - Switzerland : Trans Tech Publications, 2015. ISSN 0255-5476, 2015, vol. 818, pp. 217-220. APVV-0682-11.
  article

  article

 2. SPIŠÁK, Emil - MAJERNÍKOVÁ, Janka - SPIŠÁKOVÁ, Emília. The causes of corrosion formation of packaging sheets after plastic deformation. - Registrovaný: SCOPUS. In International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering. Materials science forum : International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering : High Tatras, Slovakia, 23 October - 24 October, 2014. - Switzerland : Trans Tech Publications, 2015. ISSN 0255-5476, 2015, vol. 818, pp. 121-124. APVV-0682-11, VEGA 1/0872/14.
  article

  article

 3. SPIŠÁK, Emil - MAJERNÍKOVÁ, Janka - SPIŠÁKOVÁ, Emília. The influence of punch-die clearance on blanked edge quality in fine blanking of automotive sheets. - Registrovaný: SCOPUS. In International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering. Materials science forum : International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering : High Tatras, Slovakia, 23 October - 24 October, 2014. - Switzerland : Trans Tech Publications, 2015. ISSN 0255-5476, 2015, vol. 818, pp. 264-267. APVV-0682-11, VEGA 1/0872/14.
  article

  article

 4. FOGAŠOVÁ, Martina. Regionálne disparity na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Spišáková. Košice, 2014. 55 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. LUKÁČOVÁ, Zuzana. Miera využívania štrukturálnych fondov Európskej únie v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Spišáková. Košice, 2014. 53 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. RUSIČOVÁ, Jana. Riešenie problému nezamestnanosti v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Spišáková. Košice, 2014. 60 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. DOVHUNOVÁ, Ema. Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Spišáková. Košice, 2014. 51 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. BÁLINTOVÁ, Dominika. Riešenie problému rastúceho zadlženia Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Spišáková. Košice, 2014. 53 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. GONTKOVIČOVÁ, Barbora - SPIŠÁKOVÁ, Emília - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Nezamestnanosť mladých a potreba ich zapojenia do aktívnej činnosti. In Výchova k podnikateľstvu v SR : zborník vedeckých statí k projektu KEGA č. 042EU-4/2014 "Výchova študentov a absolventov v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti". - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3966-1, s. 14-21 CD-ROM. KEGA 042EU-4/2014.
  article

  article

 10. SPIŠÁKOVÁ, Emília. The global crisis and clusters in Slovakia. In Riešené projekty - odborné problémy. Odborný workshop. Riešené projekty - odborné problémy : elektronický zborník abstraktov z odborného workshopu : Košice 2. 7. 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3874-9, s. 20-21 CD-ROM. VEGA 1/0506/13.
  article

  article