Search results

  1. TÓTH, Miroslav. Recenzia knihy B. Schmitt: Stratégia odvážnych. In Ekonóm : spravodaj Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonóm, 2010, č. december. Recenzia na: Stratégia odvážnych : ako v strategickom plánovaní využiť kreativitu a silu odvážnych nápadov / Bernd H. Schmitt ; odborná redakcia Jana Péliová. - Bratislava : Eastone Books, 2010. - ISBN 978-80-8109-121-6. Available on Internet: <http://www.euba.sk/ekonom/?p=1128>
    article

    article

  2. SCHMITT, Bernd H. Stratégia odvážnych : ako v strategickom plánovaní využiť kreativitu a silu odvážnych nápadov. Odborná redakcia Jana Péliová. Bratislava : Eastone Books, 2010. 171 s. Knižná edícia Nadácie Tatra banky. ISBN 978-80-8109-121-6. [Copy count : 10, currently available 8, at library only 2]
    Stratégia odvážnych

    book