Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0034353^"
  1. BALÁŽ, V. - VAGAŠ, M. - PÁCHNIKOVÁ, L. Prezentácia činnosti robota s využitím web technológií. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5, s. 1-5.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.