Search results

 1. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018 : 100 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (1918-2018) : 25 rokov samostatnej Slovenskej republiky a štatistiky (1993-2018). Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018 : zborník príspevkov : 100 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (1918-2018) : 25 rokov samostatnej Slovenskej republiky a štatistiky (1993-2018) : [Bratislava, Slovensko, 19.6.2018]. Recenzovali: Peter Mach ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 44 s. ISBN 978-80-88946-81-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 : meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-ekonomických fenoménov (Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva). Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 : [zborník príspevkov z konferencie : téma: meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-ekonomických fenoménov (Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva) : Bratislava, 25.4.2017]. Recenzovali: František Bernadič ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. 46 s. ISBN 978-80-88946-76-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016 : vplyv európskej hospodárskej politiky na Slovensko v kontexte slovenského predsedníctva v Rade EÚ : [zborník z konferencie : Bratislava 4. apríl 2016]. Recenzovali: Jozef Chajdiak, Peter Mach ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. 104 s. ISBN 978-80-88946-70-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 4. Views of the Slovak economy in 2016. Views of the Slovak economy in 2016 : proceedings of scientific papers and abstracts: impact European economic policy in the context of the Slovakia Slovak EU presidency. Reviewed by: Jozef Chajdiak, Peter Mach, Ján Luha, František Bernadič. Bratislava : Slovak statistical and demographical society, 2016. 97 s. ISBN 978-80-88946-71-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015 : [zborník z konferencie : Bratislava 14. 4. 2015]. Recenzovali: Jozef Chajdiak, Peter Mach ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. 92 s. ISBN 978-80-88946-67-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. KÖNIG, Brian - RADVANSKÝ, Marek. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2015-2018. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015 : [zborník z konferencie : Bratislava 14. 4. 2015]. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISBN 978-80-88946-67-0, s. 45-55. VEGA 2/0181/15, VEGA 2/0132/14.
  article

  article


 7. CHAJDIAK, Jozef. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014 : pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Petra Kažimíra : 8. 4. 2014, Bratislava, Slovensko. Recenzovali: Jozef Chajdiak, Peter Mach, Ján Luha, František Bernadič. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. 66 s. ISBN 978-80-88946-65-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. KÖNIG, Brian - RADVANSKÝ, Marek. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2014-2018. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014 : pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Petra Kažimíra : 8. 4. 2014, Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISBN 978-80-88946-65-6, s. APVV-0541-10.
  article

  article


 9. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013 : [zborník] : konferencia : [13. ročník] : Bratislava 16. 4. 2013. Zostavili Jozef Chajdiak, Ján Luha, František Bernadič. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. 144 s. ISBN 978-80-88946-62-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 10. RADVANSKÝ, Marek - KÖNIG, Brian - HORVÁT, Peter. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2013-2017. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013 : [zborník] : konferencia : [13. ročník] : Bratislava 16. 4. 2013. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISBN 978-80-88946-62-5, s. 112-121. APVV-0541-10.
  article

  article