Search results

  1. Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA. Peter Baláž a kolektív ; zostavovatelia Miroslava Kováčová, Peter Baláž. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 107 s. VEGA 1/0771/10. ISBN 978-80-225-3369-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book

  2. PAVELKA, Ľuboš - KOVÁČOVÁ, Miroslava. Future Store v oblasti obliekania a módy. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 7-8, s. 40-42.
    article

    article