Search results

 1. KUNOVSKÁ, Ingrid - KUCHAROVÁ, Jana. Landeskunde vermitteln – Grammatik Üben. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 231-241 CD-ROM.
  article

  article

 2. KUCHAROVÁ, Jana. Krajinovedné poznatky ako súčasť interkultúrnej kompetencie. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 56-62 CD-ROM.
  article

  article

 3. KUCHAROVÁ, Jana. Aufgabentypen bei der Entwicklung der Sprachfertigkeit Hörverstehen mit Hilfe von Audioblogs. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISSN 2454-0145, 2019, vol. 11, č. 1, s. 30-38. KEGA 005EU-4/2018.
  article

  article

 4. KUCHAROVÁ, Jana. Moderná výučba cudzích jazykov s využitím pojmových máp (na príklade výučby nemeckého jazyka). In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 90-111 [1,12 AH].
  article

  article

 5. KUCHAROVÁ, Jana - KUNOVSKÁ, Ingrid. Das Thema „Kultur” im IKK-Unterricht mit Hilfe von Mind Maps. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 117-125.
  article

  article

 6. KUNOVSKÁ, Ingrid - KUCHAROVÁ, Jana. Grammatikvermittlung Mit Hilfe Von Kurzen Lesetexten. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 315-323 CD-ROM.
  article

  article

 7. KUCHAROVÁ, Jana. Sinnvolles Lernen im Kontext des Fremdsprachenunterrichts. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 1, s. 18-23 online.
  article

  article

 8. KUCHAROVÁ, Jana - KUNOVSKÁ, Ingrid. Die Entwicklung der Sprachfertigkeit Hörverstehen mit Hilfe von Audioblogs ( KEGA 005EU-4/2018). In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 2, s. 19-22 online. KEGA 005EU-4/2018.
  article

  article

 9. KUCHAROVÁ, Jana - KUNOVSKÁ, Ingrid. Grundbegriffe der Kultur und Kommunikation. Recenzenti: Richard Hahn, Xénia Liashuk. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 129 s. [7,03 AH]. ISBN 978-80-225-4358-3. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 10. KUCHAROVÁ, Jana - KUNOVSKÁ, Ingrid. Krajinovedné podnety vo výučbe gramatiky nemeckého jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 164-168 CD-ROM.
  article

  article