Search results

  1. KRIŠKOVÁ, Katarína. Marketingový mix v spoločnosti Red Bull Slovensko, s.r.o. : diplomová práca. Škol. Ferdinand Daňo. Bratislava, 2010. 83 s.
    book

    book