Search results

  1. Štúdie o minulosti Slovenska a sveta [elektronický zdroj]. Bratislava : STIMUL, 2011. CD-ROM. HISTORIA NOVA, 1-2010-2. ISBN 978-80-8127-017-8.
    electonic book

    electonic book