Search results

  1. BLAHOVÁ, Katarína. Starostlivosť o stravovanie zamestnancov v období recesie - právny pohľad. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : udržateľnosť ako pohyblivý cieľ? Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické problémy v čase ekonomickej recesie : zborník recenzovaných príspevkov [z konferencie] : Bratislava, 25. apríl 2012 [elektronický zdroj]. - Trenčín : [Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2012. ISBN 978-80-89306-14-5, s. 365-371.
    article

    article


  2. BLAHOVÁ, Katarína. Možnosti poskytovania zamestnaneckých výhod zo sociálneho fondu. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011 [elektronický zdroj]. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7, s. 292-296.
    article

    article