Search results

 1. KOŠŤÁL, Igor. Comparison of Execution Efficiency of the Use of a Skip List and Simple List in a .NET Application. In Inter-Academia 2018: Global Research and Education Inter-Academia: Recent Advances in Technology Research and Education. International Conference. Inter-Academia 2018: Global Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education : Proceedings of the 17th International Conference on Global Research and Education, 24.-27.9.2018, (Kaunas, Lithuania). - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. ISBN 978-3-319-99833-6, pp. 252-259.
  article

  article

 2. KOŠŤÁL, Igor. Viacúrovňový jednosmerný lineárny zoznam obsahujúci štruktúrované dáta v C++ programe. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 1, s. 91-104 online.
  article

  article

 3. KUBA, Filip. Porovnanie presnosti výpočtu obdĺžnikovej a Simpsonovej numerickej integračnej metódy pre vybraté polynomické funkcie v programe vytvorenom v jazyku C : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2018. 45 s.
  book

  book

 4. BAŠOVSKÁ, Zuzana. Možnosti využitia webových technológií pre vytvorenie konfigurátora 3D modelov vo webovej aplikácii : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2018. 43 s.
  book

  book

 5. PUŠKÁŠ, Marián. Aplikácia hľadajúca požadované, algoritmom Shake Sort usporiadané, štruktúrované záznamy v zozname vodičov motorových vozidiel vytvorená v jazyku C++ : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2018. 52 s.
  book

  book

 6. ONDREJMIŠKOVÁ, Daniela. Aplikácia hľadajúca požadované, algoritmom Shell Sort usporiadané, štruktúrované záznamy v zozname zákazníkov autoservisu vytvorená v jazyku C++ : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2018. 63 s.
  book

  book

 7. BELKO, Peter. Porovnanie exekučnej efektívnosti triediacich algoritmov Shell Sort a Insertion Sort usporadúvajúcich veľké súbory dát v programe vytvorenom v jazyku C : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2018. 50 s.
  book

  book

 8. RAJČAN, Radoslav. Aplikácia hľadajúca požadované záznamy v inštalačnom logovacom súbore operačného systému vytvorená v jazyku C++ : diplomová práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2018. 54 s.
  book

  book

 9. KOŠŤÁL, Igor. Vnorené dátové typy v objektovo orientovanej .NET aplikácii vytvorenej v jazyku C#. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 55-62 online.
  article

  article

 10. KOŠŤÁL, Igor. Effective testing of precision of a motion of the tool center point of the KUKA industrial welding robot in its various operating modes. - Registrovaný: Scopus. In Inter-Academia 2016. International conference. Advances in intelligent systems and computing [AISC] : Recent global research and education: Technological challenges : Proceedings of the 15th International conference on global research and education Inter-Academia 2016 : September 26-28, 2016, Warsaw, Poland. - Cham : Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-46489-3. ISSN 2194-5357, 2017, vol. 519, pp. 379-386.
  article

  article