Search results

  1. KRUŽLIK, Martin. Komparácia ľudského kapitálu a jeho vplyv na rozvoj vybraného regiónu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2012. 67 s.
    book

    book

  2. KRUŽLIK, Martin. Vplyvy výdavky zamestnancov a študentov Ekonomickej univerzity na rozvoj regiónu : bakalárska práca. Škol. Jana Černá. Bratislava, 2010. 41 s.
    book

    book