Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0042212^"
 1. ŘÍHA, Juraj. Východiská a perspektívy daňových príjmov miest a obcí v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2013. 66 s.
  book

  book

 2. ŘÍHA, Juraj. Majetok obce a osobitosti pri hospodárení s ním. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1337-7523, 2013, roč. 6, č. 6, s. 2-6.
  article

  article

 3. ŘÍHA, Juraj. Nakladanie s majetkom obce prostredníctvom obce samej. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1337-7523, 2013, roč. 6, č. 10, s. 17-21.
  article

  article

 4. ŘÍHA, Juraj. Niekoľko poznámok k normotvornej činnosti obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7523, 2012, roč. 5, č. 5, s. 12-17.
  article

  article

 5. ŘÍHA, Juraj. Vplyv prijatia Lisabonskej zmluvy na Európsku úniu : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2011. 47 s.
  book

  book