Search results

  1. HRUŠKOVÁ, Adela. Analýza výdavkov právnickej osoby v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2013. 60 s.
    book

    book

  2. HRUŠKOVÁ, Adela. Daňové reformy v krajinách strednej a východnej Európy : bakalárska práca. Školiteľ: Lukrécia Kováč Gerulová. Bratislava, 2011. 32 s.
    book

    book