Search results

  1. KALINOVÁ, Nina. Investičné riziko a výnosnosť investičného projektu : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Miková. Bratislava, 2013. 72 s.
    book

    book

  2. KALINOVÁ, Nina. Investičné projekty a ich hodnotenie : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ponecová. Bratislava, 2011. 41 s.
    book

    book