Search results

 1. BLAHOVÁ, Stanislava. Projektový manažment vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2018. 58 s.
  book

  book

 2. TARIŠKOVÁ, Natália. Reconciliation? ... New Ways of Thinking in Doing Business Currently. In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska. - Brno : MSD, 2018. ISBN 978-80-7392-287-0, s. 437-454 [1,05 AH]. VEGA 1/0609/16, VEIGA 7/2016 [VŠ Danubius].
  article

  article

 3. KIMLIČKA, Tomáš. Modely financovania verejnoprávnej televízie ako podniku v medzinárodnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2018. 66 s.
  book

  book

 4. CIBULKOVÁ, Michaela. Ukazovatele výkonu systému riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu k výkonu a konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2018. 69 s.
  book

  book

 5. KOSECOVÁ, Kristína. Projektový manažment vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2018. 65 s.
  book

  book

 6. JANECHOVÁ, Barbora. Projektové riadenie a podnikový manažment v medzinárodnom podniku na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2018. 63 s.
  book

  book

 7. UJOVÁ, Denisa. Stratégia riadenia ľudských zdrojov vo vybranom medzinárodnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2018. 75 s.
  book

  book

 8. ŠPRTKOVÁ, Ivana. Ukazovatele výkonu systému riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu k výkonu a konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2018. 72 s.
  book

  book

 9. GRISHAKOVA, Ekaterina. Practical aspects of Art management in project of Art school Gallery : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2018. 99 s.
  book

  book

 10. TARIŠKOVÁ, Natália. Metódy výučby personálneho manažmentu z pohľadu tvorivo-humanistickej koncepcie. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4480-1, s. 50-69. VEGA 1/0609/16.
  article

  article