Search results

 1. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika úvodu do makroekonómie. Recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 3. aktualizované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 157 s. [9,20 AH]. ISBN 978-80-225-4564-8. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 2. MYDLOVÁ, Mária. Digitalizácia dokumentov v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Hamranová. Bratislava, 2015. 46 s.
  book

  book

 3. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika úvodu do makroekonómie. Recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 2. dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 156 s. [9,38 AH]. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/hQDJUPH1Um> ISBN 978-80-225-4198-5. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 4. NOVÁK, Jaromír. Didaktika manažmentu. Recenzentky Darina Orbánová, Mária Mydlová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 228 s. [16,10 AH]. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/1iNtdJKB3l> ISBN 978-80-225-3812-1. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 3]
  book

  book

 5. NOVÁK, Jaromír. [Didaktika úvodu do makroekonómie]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 164-166. Recenzia na: Didaktika úvodu do makroekonómie / Darina Orbánová ; recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3565-6.
  article

  article

 6. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika úvodu do makroekonómie. Recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 150 s. [8,79 AH]. ISBN 978-80-225-3565-6. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book

 7. BALÁŽI, Peter. [Finančná gramotnosť na stredných školách]. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Apríl, s. 1-3 online. Recenzia na: Finančná gramotnosť na stredných školách / Rudolf Šlosár a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3305-8. Názov z titulnej obrazovky.
  article

  article

 8. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Finančná gramotnosť na stredných školách. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 182 s. [8,97 AH]. KEGA 121-026EU-4-2010. ISBN 978-80-225-3305-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book