Search results

 1. MÓKOSOVÁ, Tatiana et al. Pomôže obchodu duálne vzdelávanie? In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 3, s. 12-15.
  article

  article

 2. ŠOLTÉS, Peter. Porovnanie agilných metodologií vývoja softvéru : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2018. 58 s.
  book

  book

 3. BAŠISTOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly zo základov sociológie. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2007. 82 s. [4,15 AH]. ISBN 978-80-89138-65-4.
  book

  book