Search results

 1. ANDREJKOVIČ, Marek - TARKOVIČOVÁ, Denisa. Indikátory vývoja ekonomiky Slovenskej republiky a krajín V4. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2015. ISSN 1339-2786, 2015, vol. 3, no. 1, s. 14-23 online.
  article

  article

 2. TARKOVIČOVÁ, Denisa. Štatistická analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenska a ich porovnanie s vybranými európskymi krajinami : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 76 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. ANDREJKOVIČ, Marek - TARKOVIČOVÁ, Denisa. Tvorba vstupov pre kompozitné indikátory predikcie vývoja HDP. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 12-24 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  article

  article

 4. ANDREJKOVIČ, Marek - TARKOVIČOVÁ, Denisa. Konštrukcia kompozitného indikátora vývoja ekonomiky Slovenskej republiky. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2015. ISSN 1339-2786, 2015, vol. 3, no. 2, s. 12-20 online. VEGA 1/0519/12 "Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy".
  article

  article

 5. TARKOVIČOVÁ, Denisa. Štatistická analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2013. 59 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book