Search results

 1. HUDEC, Miroslav. A Method for Managing Sentiments by Linguistic Term Sets and Fuzzified Databases. In SYM-OP-IS 2019 : Proceedings = Zbornik radova. - Belgrade : University of Belgrade. Faculty of Organizational Sciences, 2019. ISBN 978-86-7680-363-7, pp. 485-490 online. VEGA 1/0466/19.
  article

  article

 2. PRAŽENKA, Dušan - HUDEC, Miroslav. Základy tvorby relačných databáz. Recenzenti: Gabriela Kristová, Anton Benčič. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 95 s. [6,01 AH]. ISBN 978-80-225-4613-3. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book

 3. RAKOVSKÁ, Eva - HUDEC, Miroslav. A Three-Level Aggregation Model for Evaluating Software Usability by Fuzzy Logic. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. - Zielona Góra : University of Zielona Góra Press. ISSN 1641-876X, 2019, vol. 3, no. 29, pp. 489-501. VEGA 1/0373/18.
  article

  article

 4. HUDEC, Miroslav - VUČETIĆ, Miljan. Aggregation of Fuzzy Conformances. - Registrovaný: Scopus. In New Trends in Aggregation Theory. - Cham : Springer International Publishing AG, 2019. ISBN 978-3-030-19493-2. ISSN 2194-5357, s. 302-314. VEGA 1/0373/18.
  article

  article

 5. BEDNÁROVÁ, Erika. Kvantifikované fuzzy databázové dopyty a súhrny : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2019. 60 s.
  book

  book

 6. SCHWENDTNEROVÁ, Anikó. SAP reportovacie nástroje pre business intelligence používateľov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2019. 67 s.
  book

  book

 7. KOŠALKOVÁ, Zuzana. Budovanie kognitívnych miest : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 8. SIRAŇ, Radovan. Interpretácia závislostí vo fuzzy kognitívnych mapách : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2019. 79 s.
  book

  book

 9. GALBAVÝ, Michal. Flexibilný odporúčací systém : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2019. 68 s.
  book

  book

 10. LAZOŇOVÁ, Aneta. Nepresné údaje v relačných databázach : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2019. 41 s.
  book

  book