Search results

 1. KASELYOVÁ, Paulína - TKÁČ, Michal, ml. Analýza výnosnosti dlhopisových párov na primárnom trhu s dlhopismi. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, s. 48-55. I-20-108-00.
  article

  article

 2. TKÁČ, Michal, ml. - KELLY, Stephen - STEK, Klaas. Smart Supply Chain: Are the Procedures Ready for Industry 4.0. - Registrovaný: Scopus. In IDIMT-2020. Digitalized Economy, Society and Information Management. IDIMT-2020: Digitalized Economy, Society and Information Management : 28th Interdisciplinary Information Management Talks. - Linz : TRAUNER Verlag, 2020. ISBN 978-3-99062-958-1, pp. 261-272 online. 2019-1-NL01-KA203-060501.
  article

  article

 3. TKÁČ, Michal, ml. - RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Návrh metodiky merania a hodnotenia dôvery vo verejnej správe. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 1, s. 35-45 online. VEGA 1/0839/17.
  article

  article

 4. KASELYOVÁ, Paulína - TKÁČ, Michal, ml. - VERNER, Robert. Analýza primárneho trhu s dlhopismi podľa typu a krajiny emitentov. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, pp. 198-206. VEGA 1/0736/19.
  article

  article

 5. KASELYOVÁ, Paulína - TKÁČ, Michal, ml. - VERNER, Robert. The Analysis of Bond Market Based on Spread Reference Rate. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, pp. 26-34. VEGA 1/0736/19.
  article

  article

 6. KASELYOVÁ, Paulína - TKÁČ, Michal, ml. Sektorová analýza primárneho trhu s dlhopismi. In Financie, účtovníctvo, dane 2019. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2019 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4660-7, s. 24-28.
  article

  article

 7. TKÁČ, Michal - VERNER, Robert - TKÁČ, Michal, ml. Perception of Trust Building Mechanisms in EU Countries. In IDIMT-2019: Innovation and Transformation in a Digital World. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2019: Innovation and Transformation in a Digital World. - Linz : TRAUNER Verlag, 2019. ISBN 978-3-99062-590-3, s. 275-283.
  article

  article

 8. TKÁČ, Michal, ml. - TILL, Juraj. Analysis of Determinant of Trust Building Mechanisms for E-government Services. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 2, s. 115-122 online. VEGA 1/0839/17.
  article

  article

 9. TKÁČ, Michal, ml. Digital Single Market Strategy and Its Impact on Trust in Public Administration. In IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society : 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic, [Proceedings of the 26th Annual IDIMT Conference]. - Linz : TRAUNER Verlag, 2018. ISBN 978-3-99062-339-8, pp. 277-286 online. VEGA 1/0839/17.
  article

  article

 10. TKÁČ, Michal, ml. - TKÁČ, Michal. Building Trust in Public Service Providers Through Online Reputation Mechanisms. In IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society : 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic, [Proceedings of the 26th Annual IDIMT Conference]. - Linz : TRAUNER Verlag, 2018. ISBN 978-3-99062-339-8, pp. 319-324 online. VEGA 1/0839/17.
  article

  article