Search results

  1. KOVAČICOVÁ, Zuzana. Možnosti rovnovážneho rozvoja vidieka Slovenska vo vzťahu cestovný ruch vs. poľnohospodárstvo : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2015. 80 s.
    book

    book

  2. KOVAČICOVÁ, Zuzana. Možnosti podnikania v cestovnom ruchu vo vybranom regióne SR : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2013. 47 s.
    book

    book