Search results

 1. ČIRČOVÁ, Vanda. Prínos transnacionálnych korporácií pre slovenskú ekonomiku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2019. 60 s.
  book

  book

 2. SCHLOSSÁROVÁ, Denisa. Kultúrna diplomacia vybraných členských štátov EÚ v 21. storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2019. 53 s.
  book

  book

 3. ŽENČUCH, Branislav. Komparácia ekonomickej situácie v Slovenskej republike a Španielskom kráľovstve : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2019. 50 s.
  book

  book

 4. ČIEFOVÁ, Michaela - GODA, Natália. Význam nation brandingu pre Slovensko: súčasné trendy a výzvy. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 91-98. I-19-101-00.
  article

  article

 5. HANÁKOVÁ, Denisa. Aktuálne trendy a význam interkultúrneho manažmentu : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2019. 66 s.
  book

  book

 6. ČIEFOVÁ, Michaela. No More Disposable Plastics in Slovakia. In Weekly Briefing. - Budapest : China CEE Institute, 2019. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 1-4 online. Available on Internet: <https://china-cee.eu/2019/07/02/slovakia-social-briefing-no-more-disposable-plastics-in-slovakia/>
  article

  article

 7. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Bratislava - a Town in Constant Development. In Weekly Briefing. - Budapest : China-CEE Institute, 2019. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 16, no. 3, pp. 1-4. Available on Internet: <https://china-cee.eu/2019/04/04/slovakia-social-briefing-bratislava-a-town-in-constant-development/>
  article

  article

 8. ČIEFOVÁ, Michaela - RANETA, Leonid. Slovensko a Rakúsko v kontexte migračných tendencií. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 64-75 online.
  article

  article

 9. MURÍNOVÁ, Eva. Štruktúra pracovnej sily Nemecka a jej vplyv na ekonomiku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2018. 63 s.
  book

  book

 10. KUŠNÍROVÁ, Klaudia. Analýza najväčších rakúskych a nemeckých spoločností pôsobiacich na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2018. 61 s.
  book

  book