Search results

 1. KOZÁKOVÁ, Mária. Finančné a ekonomické aspekty hodnotenia reputácie podniku na príklade podnikov automobilového priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2019. 135 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. KOZÁKOVÁ, Mária - LUKÁČ, Jakub. Corporate Reputation in the Automotive Industry. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 281-285. APVV-15-0511.
  article

  article

 3. RADOSOVÁ, Dajana. Finančná štruktúra podniku a nástroje pre hodnotenie finančnej a kapitálovej štruktúry : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Kozáková. Bratislava, 2018. 51 s.
  book

  book

 4. UHERČÍKOVÁ, Natália. Analýza kapitálovej štruktúry podniku a možnosti jej optimalizácie : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Kozáková. Bratislava, 2018. 42 s.
  book

  book

 5. KOZÁKOVÁ, Mária. Hodnotenie reputácie spoločnosti Volkswagen. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 163-169 online. APVV-15-0511.
  article

  article

 6. KOZÁKOVÁ, Mária. Relationship Between Reputation and Competitiveness. In DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. ISBN 978-80-7454-730-0, pp. 126-136 online. APVV-15-0511.
  article

  article

 7. KOZÁKOVÁ, Mária - HOJDIK, Vladimír. Online Reputation Assessment of Entities in Automotive Industry in the Slovak Republic. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 2, s. 211-224. I-17-108-00.
  article

  article

 8. KOZÁKOVÁ, Mária. Význam a úloha sociálnych médií v procese riadenia on-line reputácie. In Scientia Iuventa 2018. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2018 : zborník príspevkov z [13.] medzinárodnej doktorandskej konferencie : 19. apríl 2018, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2018. ISBN 978-80-557-1426-4, s. [1-11]. APVV-15-0511.
  article

  article

 9. TÓTHOVÁ, Alena - KOZÁKOVÁ, Mária. Variability of Financial Results of Selected Industries in Slovakia in an Environment of Globalization of Economics. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part IV. – Behavioural Finance) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, pp. 1879-1886 online. VEGA 1/0066/17.
  article

  article

 10. MATISKOVÁ, Diana. Možnosti zvýšenia kapitálu prostredníctvom externých zdrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Kozáková. Bratislava, 2017. 48 s.
  book

  book