Search results

  1. KVAPIL, Roman et al. Slovenčina ako cudzí jazyk : príručka pre učiteľov. Recenzenti: Mária Spišiaková, Viera Karovičová. 1. vydanie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2018. 65 s. [7,68 AH]. ISBN 978-80-565-1440-5.
    electonic book

    electonic book

  2. DVOŘÁK, Karel - GREGOROVÁ, Ivana. Maturita zo slovenského jazyka a literatúry : príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu. Recenzenti: Karol Csiba, Janka Píšová. 1. vydanie. Bratislava : Príroda, 2013. 175 s. [8,76 AH]. ISBN 978-80-07-02243-0. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
    Maturita zo slovenského jazyka a literatúry

    book