Search results

 1. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education. International Conference. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education : Proceedings of the 13th International Conference, Microsoft Prague, June 25 - 26, 2018 (Prague, Czech Republic). Reviewers: Dele Braimoh, Camacho Martí ... [et al.]. 1st Edition. Prague : Centre for Higher Education Studies, 2018. 445 s. online. ISBN 978-80-86302-83-6.
  electonic book

  electonic book

 2. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Promoting Media, Information and Reading Literacy Through a Business Communication E-Course. - Registrovaný: Web of Science. In DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education. International Conference. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education : Proceedings of the 13th International Conference, Microsoft Prague, June 25 - 26, 2018 (Prague, Czech Republic). - Prague : Centre for Higher Education Studies, 2018. ISBN 978-80-86302-83-6, pp. 178-198 online. KEGA 015EU-4/2017.
  article

  article

 3. DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society. International Conference. DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society : 12th Conference Reader : [International Conference, 26th June - 27nd June in Prague, Czech Republic] [elektronický zdroj]. Reviewers: Dele Braimoh ... [et al.]. 1st edition. Prague : Centre for Higher Education Studies, 2017. online [501 s.]. ISBN 978-80-86302-82-9.
  electonic book

  electonic book

 4. JACKO, Tomáš - JACKOVÁ, Jana. The Use of Aropä Peer-Review System in the University Course Ethic, Corruption and Transparency. - Registrovaný: Web of Science. In DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society. International Conference. DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society : 12th Conference Reader : [International Conference, 26th June - 27nd June in Prague, Czech Republic]. - Prague : Centre for Higher Education Studies, 2017. ISBN 978-80-86302-82-9, s. 402-419.
  article

  article

 5. RAKOVSKÁ, Eva. Improvement of Testing by Using Learning Management System Moodle. - Registrovaný: Web of Science. In DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society. International Conference. DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society : 12th Conference Reader : [International Conference, 26th June - 27nd June in Prague, Czech Republic]. - Prague : Centre for Higher Education Studies, 2017. ISBN 978-80-86302-82-9, pp. 202-216 online.
  article

  article

 6. ROHLÍKOVÁ, Lucie. Informační a komunikační technologie a vysokoškolský student v éře mobilních technologií. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2015. ISSN 1210-6658, 2015, roč. 23, č. 2, s. 3-28.
  article

  article

 7. ROHLÍKOVÁ, Lucie - VEJVODOVÁ, Jana. Vyučovací metody na vysoké škole : praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha : GRADA Publishing, 2012. 281 s. ISBN 978-80-247-4152-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Vyučovací metody na vysoké škole

  book