Search results

  1. ANDREJKOVIČ, Marek - HRICOVÁ, Daniela. Impact of expenditure on research and development on indicators of economic performance of the V4 Countries in comparison with other countries of the European Union. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3992-0, s. 6-14 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
    article

    article