Search results

Records found: 53  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0058415^"
 1. VANKOVÁ, Lucia. Príspevky na stravovanie zamestnancov v daňových výdavkoch zamestnávateľa. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 3, s. 6-18.
  article

  article

 2. VANKOVÁ, Lucia. Špecifické prípady daňového odpisovania hmotného majetku poskytnutého na prenájom. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 10, s. 2-14.
  article

  article

 3. VANKOVÁ, Lucia. Dotácie na obstaranie hmotného majetku a ich vplyv na základ dane z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 10, s. 38-45.
  article

  article

 4. VANKOVÁ, Lucia. Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby počas obdobia pandémie. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 6, s. 14-21.
  article

  article

 5. VANKOVÁ, Lucia. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 2, s. 2-24.
  article

  article

 6. VANKOVÁ, Lucia. Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 3, s. 2-10.
  article

  article

 7. VANKOVÁ, Lucia. Započítanie daňovej licencie. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 4, s. 39-47.
  article

  article

 8. VANKOVÁ, Lucia. Daň z príjmov – príklady problematických okruhov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 5, s. 19-28.
  article

  article

 9. VANKOVÁ, Lucia. Zostatková cena hmotného majetku v zákone o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 7-8, s. 2-14.
  article

  article

 10. VANKOVÁ, Lucia. Hmotný majetok odpisovaný na účely zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 9, s. 34-46.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.