Search results

Records found: 76  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0059052^"
 1. VERNER, Robert - TKÁČ, Michal - TKÁČ, Michal, ml. Improving Quality of Long-Term Bond Price Prediction Using Artificial Neural Networks. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2021, vol. 25, no. 1, pp. 103-123 online. VEGA 1/0736/19.
  article

  article

 2. KOBULARČÍKOVÁ, Zuzana. Analýza správania zákazníkov prevádzkovateľov hazardných hier v online priestore : diplomová práca. Školiteľ: Robert Verner. Košice, 2021. 67 s.
  book

  book

 3. SABO, Matúš. Riadenie úverového rizika v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Robert Verner. Košice, 2021. 102 s.
  book

  book

 4. CIMBALA, Jakub. Predikcia vývoja menových párov s využitím technickej analýzy : diplomová práca. Školiteľ: Robert Verner. Košice, 2021. 82 s.
  book

  book

 5. VERNER, Robert. Aktuálne postavenie dlhopisov ako zdroja externého kapitálu : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonómia a manažment podniku. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 47 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4727-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. DUFFALOVÁ, Lucia. Možnosti analýzy akciových trhov s využitím ekonometrických metód : bakalárska práca. Školiteľ: Robert Verner. Košice, 2020. 65 s.
  book

  book

 7. KURUCOVÁ, Martina. Predikcia cien podnikových dlhopisov : diplomová práca. Školiteľ: Robert Verner. Košice, 2020. 98 s.
  book

  book

 8. ŽELINSKÝ, Róbert. Analýza výnosov vládnych dlhopisov západoeurópskych krajín : diplomová práca. Školiteľ: Robert Verner. Košice, 2020. 72 s.
  book

  book

 9. ONDILOVÁ, Petra. Možnosti znižovania finančných rizík podniku prostredníctvom derivátových nástrojov : diplomová práca. Školiteľ: Robert Verner. Košice, 2019. 58 s.
  book

  book

 10. MUSKOVICS, Marek. Vplyv dlhu krajiny na externé financovanie domácich podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Robert Verner. Košice, 2019. 60 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.