Search results

  1. DOČKAL, Miroslav. Zákon o odpadoch prijímali búrlivo. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN 1805-0549, september-október 2015, roč. 5, č. 25, s. 13.
    article

    article