Search results

 1. Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. pedagogická konference. Pedagogická konference : Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019. 74 s. ISBN 978-80-245-2335-4.
  book

  book

 2. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Aktuálne problémy v oblasti riadenia rizík v poisťovni. In Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. pedagogická konference. Pedagogická konference : Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019. ISBN 978-80-245-2335-4, s. 59-66. VEGA 1/0120/18.
  article

  article

 3. TASÁRYOVÁ, Katarína - PAKŠIOVÁ, Renáta. Význam vlastného imania v jednotlivých typoch účtovných jednotiek. In Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. pedagogická konference. Pedagogická konference : Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019. ISBN 978-80-245-2335-4, s. 36-44. APVV-16-0602.
  article

  article

 4. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Umiestňovanie študentov do študijných skupín a vplyv na ich študijné výsledky. In Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2300-2, s. 102-106 online. APVV-16-0602.
  article

  article

 5. SUBAČIENĖ, Rasa et al. Evaluation of Accounting Regulation Evolution in Selected Countries. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 6, no. 1, pp. 139-175 online.
  article

  article

 6. Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. online 106 s. ISBN 978-80-245-2300-2.
  electonic book

  electonic book

 7. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovanie virtuálnej meny v Slovenskej republike. In Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2300-2, s. 11-19 online. APVV-16-0602, KEGA 026EU-4/2016.
  article

  article

 8. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Štruktúra a význam predmetu Etika účtovníka a audítora. In Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2300-2, s. 27-32 online. KEGA 026EU-4/2016.
  article

  article

 9. MOKOŠOVÁ, Daša et al. Impact of Changes in Accounting Regulation on Sanctions for Its Violation in Selected Countries. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, p. 599-608. KEGA 026EU-4/2016.
  article

  article

 10. HLADIKA, Mirjana - MOKOŠOVÁ, Daša - MOLÍN, Jan. Comparison of national accounting framework - the case of Croatia, Slovakia and Czechia. - Registrovaný: Web of Science. In Economy of Eastern Croatia - vision and growth. International scientific symposium. Economy of Eastern Croatia - vision and growth : 6th International scientific symposium : Osijek, 25th -27th May 2017, Croatia. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2017. ISSN 1848-9559, pp. 1028-1044.
  article

  article