Search results

 1. MERTANOVÁ, Katarína. Remitencie - trendy a efekty. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 192-200 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, ITMS 26240120032.
  article

  article

 2. MERTANOVÁ, Katarína. Úloha finančných tokov z rozvinutého do rozvojového sveta : diplomová práca. Školiteľ: Marek Kálovec. Bratislava, 2018. 59 s.
  book

  book

 3. MERTANOVÁ, Katarína. Ekonomické súvislosti spotreby a kvality života v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Valach. Bratislava, 2016. 43 s.
  book

  book