Search results

  1. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016 [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Elena Šúbertová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [128 s., 7,7 AH]. ISBN 978-80-225-4278-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    electonic book

    electonic book

  2. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016. Redakčné a zostavovateľské práce: Marián Židó, Ingrid Sieglová ; vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Elena Šúbertová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 128 s. [7,7 AH]. ISBN 978-80-225-4278-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
    Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja

    book