Search results

  1. ICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources [elektronický zdroj]. Vol. 12. Reviewers: Stanislaw Juszczyk, Ján Stebila. 1st Edition. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórsky, 2018. online 144 s. ISBN 978-83-842-364-5. ISSN 2450-3967.
    electonic book

    electonic book

  2. JUSZCZYK, Stanislaw. Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách. Preložil: Milan Štefanko. Bratislava : Vydavateľstvo IRIS, 2003. 137 s. ISBN 80-89018-13-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách

    book