Search results

 1. LIŠKOVÁ, Danuša et al. Phraseologismen in Wirtschaftstexten : Eine kontrastive linguistische Analyse in vierzehn Sprachen an Beispielen aus der deutschen Wirtschaftspresse. Gutachter: Irena Zavrl, Radoslav Štefančík. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. 132 s. [4,94 AH]. Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 26. ISBN 978-3-339-10620-9.
  book

  book

 2. KOSHARNAYA, Svetlana A. - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Intertekstuaľnosť kak diskursivnyj fenomen (ot Goracija do V. Sorokina). In Naučnyj rezuľtat : voprosy teoretičeskoj i prikladnoj lingvistiki. - Belgorod : National Research University. ISSN 2313-8912, 2019, tom 5, no. 1, s. 13-26 online.
  article

  article

 3. MATYTCINA, Marina - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Aktuaľnosť problemy motivacii v inojazyčnom obrazovanii. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 254-261 CD-ROM.
  article

  article

 4. SPIŠIAKOVÁ, Andrea - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Fenomen manipuljacii v političeskom diskurse. In Gumanitarno-sociaľnyje nauki i pravo. Tendencii razvitija sovremennoj nauki. naučnaja konferencija. Gumanitarno-sociaľnyje nauki i pravo. Tendencii razvitija sovremennoj nauki : materialy naučnoj konferencii studentov i aspirantov Lipeckogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta, 14-18 aprelja 2018 g., Lipeck. - Lipeck : Izdateľstvo Lipeckogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta, 2018. ISBN 978-5-88247-887-1, s. 230-232 CD-ROM.
  article

  article

 5. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - МATYTCINA, Marina. Conceptualization of negative emotions in modern linguistic consciousness (on the material of Russian, English and Slovak linguistic cultures: a contrastive analysis). - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Language and Cultural Education. - Nitra : SlovakEdu. ISSN 1339-4584, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 82-98.
  article

  article

 6. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Procesy terminologizácie a determinologizácie ekonomickej lexiky. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 70-78 CD-ROM. KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article

 7. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Terminologická metaforizácia v právnom diskurze. In Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature : zborník štúdií z konferencie : [Trnava, Slovensko, 10.-11.5.2018]. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1402-8, s. 49-54 online. KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article

 8. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - MATYTCINA, Marina. Metaforičeskij koncept "nezdorov`je" kak pokazateľ sovremennoj sociaľno-ekonomičeskoj reaľnosti v anglijskom, russkom i slovackom političeskich diskurzach. In Acta Rossica Tyrnaviensis III : zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej falukty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1414-1, s. 35-45. KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article

 9. MATYTCINA, Marina - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Osobitosti prekladu politicky korektných eufemizmov. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 389-396. VEGA 2/0067/18, KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article

 10. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Processy terminologizacii i determinologizacii ekonomičeskoj leksiki. In Current Trends and Future Perspectives in Russian Studies. International Conference on Russian Studies at the University of Barcelona. Current Trends and Future Perspectives in Russian Studies : Proceedings of the International Conference on Russian Studies at the University of Barcelona, 20th-22nd of June 2018. - Barcelona : Trialba Ediciones, 2018. ISBN 978-84-949838-0-1, pp. 1106-1114 online. VEGA 2/0067/18, KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article