Search results

 1. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Dynamische Prozesse im lexikalischen System der gegenwärtigen russischen Sprache. In Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspiegelungen in mehreren Sprachen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. ISBN 978-3-339-11020-6, s. 65-116 [3,1 AH].
  article

  article

 2. KOSHARNAYA, Svetlana A. - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Intertekstuaľnosť kak diskursivnyj fenomen (ot Goracija do V. Sorokina). In Naučnyj rezuľtat : voprosy teoretičeskoj i prikladnoj lingvistiki. - Belgorod : National Research University. ISSN 2313-8912, 2019, tom 5, no. 1, s. 13-26 online.
  article

  article

 3. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - GAJARSKÝ, Lukáš. Hodnotiaca lexika v ruskom politickom diskurze. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 128-138 online. KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article

 4. LIŠKOVÁ, Danuša et al. Phraseologismen in Wirtschaftstexten : Eine kontrastive linguistische Analyse in vierzehn Sprachen an Beispielen aus der deutschen Wirtschaftspresse. Gutachter: Irena Zavrl, Radoslav Štefančík. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. 132 s. [4,94 AH]. Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 26. ISBN 978-3-339-10620-9.
  book

  book

 5. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - GAJARSKÝ, Lukáš. Slovník rusko-slovenských medzijazykových homoným. Recenzenti: Jelena Nikolajevna Bekasova, Ludmila Stěpanova. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2019. 126 s. [6,30 AH]. KEGA 013UCM-4/2017. ISBN 978-80-263-1544-5.
  book

  book

 6. MATYTCINA, Marina - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Aktuaľnosť problemy motivacii v inojazyčnom obrazovanii. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 254-261 CD-ROM.
  article

  article

 7. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - MATYTCINA, Marina. Metaforičeskij koncept "nezdorov`je" kak pokazateľ sovremennoj sociaľno-ekonomičeskoj reaľnosti v anglijskom, russkom i slovackom političeskich diskurzach. In Acta Rossica Tyrnaviensis III : zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej falukty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1414-1, s. 35-45. KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article

 8. SPIŠIAKOVÁ, Andrea - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Fenomen manipuljacii v političeskom diskurse. In Gumanitarno-sociaľnyje nauki i pravo. Tendencii razvitija sovremennoj nauki. naučnaja konferencija. Gumanitarno-sociaľnyje nauki i pravo. Tendencii razvitija sovremennoj nauki : materialy naučnoj konferencii studentov i aspirantov Lipeckogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta, 14-18 aprelja 2018 g., Lipeck. - Lipeck : Izdateľstvo Lipeckogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta, 2018. ISBN 978-5-88247-887-1, s. 230-232 CD-ROM.
  article

  article

 9. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Processy terminologizacii i determinologizacii ekonomičeskoj leksiki. In Current Trends and Future Perspectives in Russian Studies. International Conference on Russian Studies at the University of Barcelona. Current Trends and Future Perspectives in Russian Studies : Proceedings of the International Conference on Russian Studies at the University of Barcelona, 20th-22nd of June 2018. - Barcelona : Trialba Ediciones, 2018. ISBN 978-84-949838-0-1, pp. 1106-1114 online. VEGA 2/0067/18, KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article

 10. MATYTCINA, Marina - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Osobitosti prekladu politicky korektných eufemizmov. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 389-396. VEGA 2/0067/18, KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article