Search results

  1. KVAPIL, Roman et al. Slovenčina ako cudzí jazyk : príručka pre učiteľov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Spišiaková, Viera Karovičová. 1. vydanie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2018. 65 s. [7,68 AH]. ISBN 978-80-565-1440-5.
    electonic book

    electonic book

  2. ANDOROVÁ, Iveta et al. Tri, dva, jeden - slovenčina : slovenčina ako cudzí jazyk : úroveň A2. Recenzenti: Roman Kvapil, Zlata Ilievová. 1. vyd. Bratislava : Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave, 2017. 223 s. ISBN 978-80-223-4356-5.
    book

    book