Search results

 1. MATYTCINA, Marina - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Aktuaľnosť problemy motivacii v inojazyčnom obrazovanii. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 254-261 CD-ROM.
  article

  article

 2. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - MATYTCINA, Marina. Metaforičeskij koncept "nezdorov`je" kak pokazateľ sovremennoj sociaľno-ekonomičeskoj reaľnosti v anglijskom, russkom i slovackom političeskich diskurzach. In Acta Rossica Tyrnaviensis III : zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej falukty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1414-1, s. 35-45. KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article

 3. MATYTCINA, Marina - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Osobitosti prekladu politicky korektných eufemizmov. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 389-396. VEGA 2/0067/18, KEGA 013UCM-4/2017.
  article

  article

 4. GAJARSKÝ, Lukáš - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. S ruštinou na cestách. Recenzenti: Ján Gallo, Marina Matytcina. [1. vydanie]. Brno : Tribun EU, 2016. 124 s. KEGA 025UCM-4/2014. ISBN 978-80-263-1151-5.
  book

  book

 5. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - GAJARSKÝ, Lukáš. Cvičebnica z konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Recenzenti: Natália Korina, Marina Matytcina. 1. vydání. Brno : Tribun EU, 2016. 113 s. KEGA 025UCM-4/2014. ISBN 978-80-263-1152-2.
  book

  book