Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0074796^"
 1. DRUSOVÁ, Veronika. Výkonové ukazovatele ako nástroj merania a riadenia finančnej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Eduard Hyránek. Bratislava, 2021. 63 s.
  book

  book

 2. DRUSOVÁ, Veronika. Dlhodobá udržateľnosť všeobecne prospešných aktivít organizácií tretieho sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2020. 42 s.
  book

  book

 3. DRUSOVÁ, Veronika. Analýza finančného zdravia podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2019. 62 s.
  book

  book