Search results

Records found: 1239  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth k0001141^"
 1. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Nadácia Manažér. 3x ročne. Available on Internet: <https://fpm.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecky-casopis/ekonomika-a-manazment> ISSN 2454-1028.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 112 s. ISBN 978-80-225-4968-4. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 3. SMORADA, Marián. Vypovedacia schopnosť finančných pomerových ukazovateľov : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: ekonómia a manažment (ekonomika a manažment podniku). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 47 s. ISBN 978-80-225-4944-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. SKORKOVÁ, Zuzana. Post-byrokratický podnik, jeho definícia a miesto v organizačnej teórii : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 66 s. ISBN 978-80-225-4941-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. REMEŇOVÁ, Katarína. Manažérske rozhodovanie založené na štruktúrovaných údajoch : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 64 s. ISBN 978-80-225-4939-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Zmena vodcovstva v post-pandemickej ére manažmentu : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania: Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 62 s. ISBN 978-80-225-4940-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. Príprava projektu nového študijného programu Všeobecný manažment v odbore 8. Ekonómia a manažment : recenzovaný zborník. Recenzenti: Ľuboslav Szabo, Dušan Masár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 107 s. KEGA 001EU-4/2021. ISBN 978-80-225-4979-0.
  book

  book

 8. BOLEK, Vladimír. Informačné technológie a počítačová gramotnosť. Recenzenti: Mojmír Kokles, Janka Chládecká. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. [120 s.] [5,173 AH]. ISBN 978-80-225-4864-9. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 9. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Manažérske rozhodovanie : príklady. Recenzenti: Zuzana Joniaková, Dušan Masár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 181 s. [6,6 AH]. ISBN 978-80-225-4853-3. [Copy count : 12, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 10. POLEČOVÁ, Petra - BIKÁR, Miloš - POLEDNÁKOVÁ, Anna. Alokácia aktív v prostredí nízkych úrokových mier. Recenzovali: Mária Režňáková, Elena Fetisovová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 175 s. [12,29 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-225-4884-7. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.