Search results

Records found: 1247  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth k0001141^"
 1. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. Editor: Zuzana Hajduová ; recenzenti: Henrieta Pavolová, Katarzyna Hampel. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 147 s. [7,9 AH]. ISBN 978-80-225-5125-0.
  book

  book

 2. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Nadácia Manažér. 3x ročne. Available on Internet: <https://fpm.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecky-casopis/ekonomika-a-manazment> ISSN 2454-1028.
  electronic journal

  electronic journal

 3. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 119 s. ISBN 978-80-225-5079-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 4. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Konferencia. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Editor: Roman Lacko ; recenzenti: Henrieta Pavolová, František Pollák, Marek Szajt. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. CD-ROM 255 s. [12,75 AH]. ISBN 978-80-225-5057-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. REMEŇOVÁ, Katarína. Manažérske rozhodovanie založené na štruktúrovaných údajoch : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 64 s. ISBN 978-80-225-4939-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. SKORKOVÁ, Zuzana. Post-byrokratický podnik, jeho definícia a miesto v organizačnej teórii : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 66 s. ISBN 978-80-225-4941-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. SMORADA, Marián. Vypovedacia schopnosť finančných pomerových ukazovateľov : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: ekonómia a manažment (ekonomika a manažment podniku). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 47 s. ISBN 978-80-225-4944-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Zmena vodcovstva v post-pandemickej ére manažmentu : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania: Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 62 s. ISBN 978-80-225-4940-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. SKORKOVÁ, Zuzana. Súčasný stav byrokracie v podnikoch pôsobiacich na Slovensku : vedecká monografia. Recenzenti: Enikö Korcsmáros, Zdenko Stacho. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. CD-ROM 160 s. [8,9 AH]. ISBN 978-80-225-4990-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. Manažment informačných technológií : recenzovaný zborník vedeckých statí. Zostavovateľ zborníka: Vladimír Bolek ; recenzenti zborníka: Mojmír Kokles, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. CD-ROM 84 s. [6,2 AH]. ISBN 978-80-225-5000-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.