Search results

 1. FIŠERA, Boris. Managed devaluations/depreciations of currencies as a tool of economic recovery : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Kotlebová. Bratislava, 2021. 157 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. MATUŠOVIČ, Denis. Zmena v štruktúre akciových trhov v dôsledku "Industry 4.0" : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2021. 110 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. GERNÁT, Peter. Interakcie medzi vývojom ekonomických fundamentov a vývojom bankového sektora vybraných krajín EU : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Horvátová. Bratislava, 2021. 107 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ŠÚRYOVÁ, Jaroslava. Hypotekárny trh SR a dopady finančnej krízy na jeho vývoj : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 67 s.
  book

  book

 5. BUKOVEN, Ján. Úloha kolektívneho investovania v oblasti vedeckotechnických inovácií a podpore start–up spoločností : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 134 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Indikátory včasného varovania v bankových systémoch vybraných krajín Eurozóny : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Horvátová. Bratislava, 2020. 135 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. TUČEKOVÁ, Dominika. Zhodnocovanie kapitálu prostredníctvom investovania do numizmatických mincí : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kotlebová. Bratislava, 2020. 55 s.
  book

  book

 8. MAREK, René. Podielové fondy a ETF pre malých investorov : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 48 s.
  book

  book

 9. ZÁCHENSKÁ, Monika. Inovácie a zmeny v platobných službách v Slovenskej republike po implementácii smernice PSD 2 : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 69 s.
  book

  book

 10. ROZSÍVAL, Michael. Digitálna evolúcia burzového prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2020. 67 s.
  book

  book