Search results

 1. SLOBODNÍK, Patrik. Riziko krajiny na kapitálových trhoch : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2019. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. KUŠNÍR, Peter. Ohodnocovanie spoločností pri akvíziciách v investičnom bankovníctve : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2019. 151 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. HNATKO, Boris. Hodnotenie vybraných kryptomien a vhodnosti ich využitia v každodennom platobnom styku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Gernát. Bratislava, 2019. 55 s.
  book

  book

 4. MOČKO, Henrich. Porovnanie akciového a komoditného trhu z pohľadu investora : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Slobodník. Bratislava, 2019. 52 s.
  book

  book

 5. MINÁR, Juraj. Emisné operácie komerčných bánk SR v podmienkach ekonomického rastu a klesajúcej nezamestnanosti : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Fišera. Bratislava, 2019. 49 s.
  book

  book

 6. ĎURINA, Pavol. Postavenie bankového sektora v ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 38 s.
  book

  book

 7. MARŠALA, Jozef. Market profile a volume trading na FOREXe : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kotlebová. Bratislava, 2019. 51 s.
  book

  book

 8. NAGY, Adrián. Tendrové operácie s cennými papiermi v rámci menovej politiky Eurosystému : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kotlebová. Bratislava, 2019. 57 s.
  book

  book

 9. SZABÓOVÁ, Michaela. Potenciálne pozitívne a negatívne dopady zavedenia eura v Chorvátsku s dôrazom na finančný sektor : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kotlebová. Bratislava, 2019. 56 s.
  book

  book

 10. LIEVAJ, Marek. Overenie platnosti teórií devízového kurzu pri obchodovaní na FOREXe : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kotlebová. Bratislava, 2019. 57 s.
  book

  book