Search results

 1. MATUŠOVIČ, Denis. Zmena v štruktúre akciových trhov v dôsledku "Industry 4.0" : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2021. 110 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. FIŠERA, Boris. Managed devaluations/depreciations of currencies as a tool of economic recovery : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Kotlebová. Bratislava, 2021. 157 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. GERNÁT, Peter. Interakcie medzi vývojom ekonomických fundamentov a vývojom bankového sektora vybraných krajín EU : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Horvátová. Bratislava, 2021. 107 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. BORZA, Michal. Bankové tajomstvo a jeho význam z hľadiska banky a klienta : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2021. 45 s.
  book

  book

 5. LIČKOVÁ, Adriana. Možnosti investovania do korporátnych dlhopisov na Slovensku v komparácii s Českou republikou : bakalárska práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2021. 51 s.
  book

  book

 6. PÁLFYOVÁ, Denisa. Úloha priamych zahraničných investícii v procese ekonomického rastu v nových členských krajinách EU : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Fišera. Bratislava, 2021. 61 s.
  book

  book

 7. HAJDUČÍKOVÁ, Dominika. Komparácia menovej politiky v krízovom a pokrízovom období v Českej republike, Maďarsku a v Poľsku : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Fišera. Bratislava, 2021. 62 s.
  book

  book

 8. KRAMARČÍK, Peter. Asian Development Bank Vs Asian Infrastructure Investment Bank : bakalárska práca. Školiteľ: Mário Zeman. Bratislava, 2021. 62 s.
  book

  book

 9. CISÁR, Dominik. Implementation of Economic Factors into the Price Based Asset Allocation : diplomová práca. Školiteľ: Peter Árendáš. Bratislava, 2021. 50 s.
  book

  book

 10. HOLIENČÍN, Martin. Determinants of Initial Coin Offering Success : diplomová práca. Školiteľ: Ctibor Pilch. Bratislava, 2021. 61 s.
  book

  book