Search results

 1. Desire 2. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire 2. Design and Research in Business : Proceedings of the International Scientific Conference : Desire 2. Design and Research in Business Environment. Compiled by: Petra Garasová, Ivan Hlavatý. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 107 s. [6,95 AH]. VEGA 1/0543/18. ISBN 978-80-225-4895-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 2. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2021 : zborník vedeckých statí. Recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 56 s. ISBN 978-80-225-4910-3.
  book

  book

 3. CSIBA, Kevin. City logistika : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2021. 71 s.
  book

  book

 4. KOMENDOVÁ, Barbora. Súčasná marketingová komunikácia v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2021. 73 s.
  book

  book

 5. MACHAROVÁ, Kristína. Zvýšenie povedomia o konkrétnej značke prostredníctvom nástrojov marketingového mixu : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2021. 83 s.
  book

  book

 6. KRAMÁROVÁ, Mária. Inovatívne prvky marketingového mixu : diplomová práca. Školiteľ: Marína Korčoková. Bratislava, 2021. 93 s.
  book

  book

 7. JANIŠ, Mário. Inovácia marketingových procesov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Naqibullah Daneshjo. Bratislava, 2021. 65 s.
  book

  book

 8. JANEČKO, Adam. Inovácia marketingových procesov vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Naqibullah Daneshjo. Bratislava, 2021. 71 s.
  book

  book

 9. RYBANSKÁ, Nikoleta. Spotrebiteľské správanie vybraných generácií pri nákupe zdravých potravín : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2021. 71 s.
  book

  book

 10. BALÁŽOVÁ, Libuša. Influenceri v oblasti módy : diplomová práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2021. 59 s.
  book

  book